شکایات و پیگیری

فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی حامی خریداران و مصرف کنندگان عزیز می باشد.

شما می توانید نسبت به اعلام شکایات خود از فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی  از طریق تلفن همراه: 3684182(918)98+ ، تلفن ثابت: 32232716(86)98+ و یا پست الکترونیکی [email protected] ، همچنین مراجعه حضوری به دفتر فروشگاه به آدرس : ایران، استان مرکزی، اراک، خیابان امام موسی صدر - کدپستی: 3813764375 ، اقدام نمائید.