انواع شور

شورجات غذاهایی هستند که برای جلوگیری از فسادشان در محلول هایی قرار می گیرند در واقع این روش یکی از هنرهای جهانی آشپزی است. در همه جای کره ی زمین این نوع غذاها یافت می شوند. بدین صورت که مواد در محلول نمک نگه داری می‌شوند که باعث ایجاد تخمیر در آن ها می‌شود. تخمیر یعنی رشد باکتری های "مفید" که مانع فساد مواد می شوند. فساد مواد معمولاً ناشی از نوع خاصی باکتری می باشد.
البته شور درست کردن فقط به عنوان راهی برای نگه داری غذا نیست، این کار مزه و بافت مواد غذایی را به نحو خوشمزه و جالبی تغییر می‌دهد. فرهنگ های سراسر دنیا از انواع شور لذت می‌برند و هر کدام بسته به مواد غذایی در دسترس و سلیقه و ذائقه شان یک نوع شور سنتی دارند.

منبع: akairan.com

سبد خرید شما خالی است !