کتیرا طبیعی

کتیرا شیره و صمغی است که از ساقه گون گرفته می شود. این صمغ خودبخود و یا معمولاً بر اثر شکافی که به ساقه گون وارد می شود جاری می گردد و پس از مدت کوتاهی خشک می شود که آن را جمع آوری کرده و به بازار عرضه می کنند. شروع بهره برداری معمولاً از اواخر فصل بهار تا اوایل شهریور ماه ادامه دارد. یک نوع کتیرای زرد که مانند تارها و یا نوارهای پیچیده و دودی شکل است و نوع دیگر کتیرای سفید که به کتیرای صدفی و یا کتیرای خوراکی می باشد. کتیرا به لحاظ اقتصادی و همچنین به لحاظ مواد مصرف دارویی و صنعتی اهمیت بسیاری دارد.

حالت نمایش:
کتیرا طبیعی
نمایش سریع

کتیرا طبیعی

10,791تومان

کتیرا شیره و صمغی است که از ساقه گون گرفته می شود. این صمغ خودبخود و یا معمولاً بر اثر شکافی که به ساقه گون وارد می شود جاری می گردد و پس از مدت کوتاهی خشک می شود که آن را جمع آوری کرده و به بازار عرضه می کنند. شروع بهره برداری معمولاً از اواخر فصل بهار تا اوایل شهریور ماه ادامه دارد. یک نوع کتیرای زرد که مانند تارها و یا نوارهای پیچیده و دودی..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)