فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی حامی خریداران و مصرف کنندگان عزیز می باشد.
شما می توانید نسبت به اعلام شکایات خود از فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی از روش های ذیل اقدام نمایید.

  • تلفن همراه: 3684182(918)98+
  • تلفن ثابت: 32244179(86)98+
  • پست الکترونیکی info@soghateirani.ir
  • مراجعه حضوری به دفتر فروشگاه به آدرس :ایران، استان مرکزی، اراک، خیابان شهید بهشتی – کوچه حاج آقا صابر – کدپستی: 3813743514